فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

مجموعه فوتونیک

کد (1205)

مقدمه

با اختراع ليزر و پس از آن ساخت فيبر نوري، حوزه اپتيک در فيزيک گسترده شد و کاربردهاي آن آنقدر زياد شد که سبب تولد شاخه جديدي به نام فوتونيك در علم شد. اين شاخه جديد در دو گرايش الکترو اپتیک فوتونیک  کار خود را شروع كرد. شاخه ديگري از علم فیزیک فوتونيک است. در اين شاخه نيز به مباحث بسيار زيادي از جمله روابط حاکم بر ميکروسکوپ‌هاي روبشي، برهمکنش نور با ماده، ميدان نزديک نوري و … پرداخته مي شود.

در اين شاخه بيشتر به بررسي تحقيقاتي و علمي قطعات اپتيکي، و کمتر به بخش ساخته‌اي قطعات مي پردازند. براي مثال کار برروي نحوه توليد و افزايش کيفيت فيبرهاي نوري، کار گرايش فيزيک رشته فتونيک است؛ اما بکار گيري و توليد اين فيبرها کار گرايش‌هاي الکترونيک و مخابرات مي باشد.

زمینه های اشتغال

اين رشته اخيرا به رشته‌هاي دانشگاهي اضافه شده است، و علم نسبتا جديدي است، ولي در کشور ما هنوز به طور کامل استفاده از اين رشته تعريف نشده است. اما فارغ‌التحصيلان اين رشته از لحاظ موقعيت شغلي وضعيت بهتري نسبت به فارغ‌التحصيلان رشته فيزيک دارند. اين رشته در مخابرات مخصوصا بخش فيبر نوري و همچنين در قسمت ساخت قطعات نوري و اپتيکي كاربرد زيادي دارد.