فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

مجموعه پژوهش علوم اجتماعی

کد (1140 )

مقدمه

هدف پژوهشگري اجتماعي ساختن انسان جامعه شناس است. انساني که بتواند با مطالعات دقيق نظري و عملي به عنوان يک محقق، سطح آگاهي هاي اجتماعي را بالا برده و همچنين پاسخگوي نياز مراکز آموزشي، پژوهشي و خدماتي باشد. يعني نتايج تحقيقات او به ما بگويد که چگونه مي توان از بحرانهاي اجتماعي عبور کرد و به آرامش و رفاه رسيد.

زمینه های اشتغال

در حال حاضر پژوهش هاي اجتماعي رواج و گسترش پيدا کرده است و نه تنها بخش هاي دولتي موظف به انجام تحقيقات اجتماعي هستند بلکه بخش هاي خصوصي نيز به تحقيقات اجتماعي روي آورده اند. به همين دليل به جرات مي توان گفت که امروزه يک دانشجوي باسواد اين گرايش که داراي مهارت پژوهشي باشد، هرگز مشکل اشتغال نخواهد داشت.