فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010
شورایعالی ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های علوم پزشکی درخواست تعدادی از دانش آموختگان دانشگاه های غیر تایید مبنی بر ارزشیابی مدرک و اجازه شرکت در آزمونهای ارزشیابی و ملی را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورایعالی ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های علوم پزشکی با حضور اعضاء برگزار شد.

در این جلسه موضوع درخواست تعدادی از دانش آموختگان دانشگاه های غیر تایید «با شروع دوره از آگوست ۲۰۰۹ به بعد» مبنی بر ارزشیابی مدرک و اجازه شرکت در آزمونهای ارزشیابی و ملی مطرح و کماکان بر مصوبات قبلی شورا مبنی بر عدم امکان ارزشیابی مدارک این افراد تاکید شد.

در این جلسه توصیه شد افراد از تحصیل در دانشگاه هایی كه مورد تایید وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكی نیست جدا خودداری کنند و قبل از اقدام برای تحصیل در دانشگاه های خارج از كشور از ضوابط و مقررات نحوه ارزشیابی مدارك این دانشگاه ها مطلع شوند.

منبع:خبرگزاری مهر