فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

مدیریت در سوانح طبیعی

کد(1262)

  

مقدمه

رشته مديريت در سوانح طبيعي به دوره اي اطلاق مي گردد كه تحصيلات بالاتر از كارشناسي را در بر مي گيرد و مجموعه اي هماهنگ از فعاليتهاي آموزشي همراه با فعاليتهاي مقدماتي پژوهشي است. دانشجويان اين رشته ضمن شناخت علمي مفهوم فرضيه هايي كه سوانح و بلاياي طبيعي را پديد
مي آورند در دو بعد پيش و پس از وقوع، مباحثي مانند مديريت فوريت ها، پيش بيني مخاطره و ارزيابي نا اطميناني و خطر، فنون آموزش و آگاهي رساني ملي و مديريت اسكان و بازسازي و برنامه هاي امداد با توجه به اصول فني، سياسي، اقتصادي، فرهنگي، زيست محيطي و روان شناسي اجتماعي مورد بررسي و مطالعه قرار مي دهند. همچنين به منظور ايجاد آمادگي بيشتر در فارغ التحصيلان و شناخت عيني و احراز قدرت برخورد منطقي و مناسب در شرايط اضطرار، دروس تخصصي حتي الامكان همراه با تحليل موردي و بازديد و مطالعات ميداني توام مي باشد. درحال حاضر دانشگاه تهران اقدام به پذیرش دانشجو در این رشته می نماید.

زمینه های اشتغال

رشته خیلی جدیدی است که زیر شاخه رشته مدیریت بحران می باشد از لحاظ کار در ایران خیلی آینده خوبی دارد چون رشته ای است که هنوز خیلی روی آن کار نشده است.