فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران از واگذاری طرح های ملی توسط سازمان های فرهنگی یا وزارتخانه ها به افراد حقیقی و یا موسسات درجه سه با وجود چندین مرکز علمی و دانشگاه معتبر انتقاد کرد.

دکتر یونس نوربخش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عدم کاربردی بودن رشته های علوم انسانی گفت: این رشته‌ها کاربردی هستند اما کاربردی بودن آنها مانند رشته‌های فنی و مهندسی خیلی به صورت عینی نیستند.

وی ادامه داد: رشته های علوم انسانی یک مقدار بنیادی تر به جامعه نگاه می کنند اگر کسی نگاهش به این رشته‌ها مانند فنی و مهندسی باشد که یک دستگاه را درست می کنند، نگاه درستی نیست.

نیاز رشته های علوم انسانی به امکانات

رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران افزود: اما یک بخش دیگر نیز در رابطه رشته های علوم انسانی وجود دارد که درست است که این رشته ها نباید صرفا به کتاب و مباحث نظری اکتفا کنند، کسی که جامعه شناسی روستایی می خواند باید به روستا ها رفته و آن را از نزدیک ببیند که این مساله هم نیاز به امکانات دارد .

وی تاکید کرد: رشته های علوم انسانی نیز مانند رشته های فنی و مهندسی که نیاز به آزمایشگاه دارند به یک سری امکانات نیازدارند که جامعه را دیده و از نزدیک با آن آشنا شوند .

فعالیت موازی موسسات آموزشی و پژوهشی با دانشگاه ها

نوربخش یادآورشد: مساله دوم افزایش موسسات آموزشی و پژوهشی در این حوزه است که به صورت موازی در حال فعالیت هستند که متاسفانه دیگر به دانشگاه‌ها چیزی نمی رسد، وزارت خانه‌ها و دستگاه‌ها خودشان موسسه ایجاد کرده اند و گلایه ما این است که وقتی دانشگاهی به این بزرگی وجود دارد، چه نیازی به تأسیس این مراکز وجود دارد.

وی ادامه داد: اگر کارها را به دانشگاه ها بسپارند، دانشگاه‌ها نیز چابک شده و وارد میدان می شوند، نه اینکه پژوهش ها را جای دیگر ببرند.

نیاز به تغییر برخی از برنامه های آموزشی علوم انسانی

رئیس دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران افزود: البته باید برنامه آموزشی این رشته ها نیز تغییر کند باید به سمتی حرکت کنند که استاد و دانشجو ارتباط بیشتر با مسایل کشور خودمان داشته باشند، این نیز یک نقص است که باید در بازبینی و آمایش رشته ها و دروس در نظر گرفته شو .

 صرف انرژی زیاد برای ارتباط با دستگاه ها

وی درباره ارتباط دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با دستگاه ها برای حل مسایل آنان گفت: ما خیلی سعی می کنیم با موسسات و وزارت خانه های مختلف که به نوعی با فرهنگ شهری و حوزه‌های مختلف دانشکده ما مرتبط می شوند ارتباط برقرار کنیم و انرژی زیادی برای این ارتباط صرف می کنیم اما گاهی یک دهم انرژی که صرف کرده ایم، نتیجه می گیریم، یک استاد و یا دانشجو وقت این را ندارد که دایم دنبال دستگاه‌ها بدود، این توقع درست نیست که درس و علم را رها کرده و دنبال آنها برویم ولی نهایت تلاشمان را می کنیم و با خیلی جاها مانند وزارت مسکن شهرسازی، بهزیستی، شهرداری، وزارت تعاون، کمیته امداد همکاری داریم.

ایده سازی برای ارتباط بیشتر با دستگاه‌ها

وی با اشاره به برنامه های دانشکده علوم اجتماعی برای افزایش این ارتباط با دستگاه ها گفت: برای ارتباط بیشتر با دستگاه‌ها، باید پروژه‌هایی را تعریف کنیم که این ارتباط ایجاد شود، باید ایده سازی کنیم. از طرفی دستگاه‌‌ها هم باید حرکت هایی داشته باشند و به دانشگاه‌ها مراجعه کنند و این احساس نیاز ایجاد شود. اکنون مراجعه دستگاه ها به دانشگاه ها کم است، مسایل مالی نیز مزید برعلت شده است.

نوربخش افزود: از طرفی هم شاهد هستیم که سازمان های فرهنگی یا وزارتخانه ها با وجود چندین مرکز علمی، طرح‌های بزرگ و علمی خود را به افراد حقیقی و یا موسسات درجه سه واگذار می کنند که باید برای این نیز فکری شود و در علوم اجتماعی موسسات درجه بندی شود، تا هر کاری به نام تحقیقات اجتماعی توسط هر کسی صورت نگیرد، این ها مشکلاتی است که در حوزه پژوهش وجود دارد.

منبع: خبرگزاری مهر