فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

معصومه رحیمی
از استان اردبیل – گرمی
رتبه ۲۷۲ علوم انسانی .کنکور۹۶

(دانش آموز گروه آموزشی پرواز)

کارنامه کامل معصومه رحیمی رتبه ۲۷۲ رشته علوم انسانی کنکور ۹۶