فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010
به گزارش گروه علمی باشگاه خبرنگاران،دو مقاله دکتر مرتضی اصانلو عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن این دانشگاه در نشریه بین المللی INTERNATIONAL JOURNAL OF MINING, RECLAMATION AND ENVIRONMENT به عنوان مقالات پراستناد (97 بار) و بیشترین خواننده (575 نفر) در ماه مارچ 2015 اعلام شد.
مرتضی اصانلو عضو هیات علمی دانشکده مهندسی معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر در این خصوص گفت: مقاله استفاده ترکیبی از الگوریتم ژنتیک و روش جستجوگر شبکه برای تعیین عیار حد بهینه در ذخایر چند فلزی (Using a combination of Genetic algorithm and the Grid search method to determine optimum cutoff grades of multiple metal deposits) به عنوان مقاله با بیشترین استناد انتخاب شد که این مقاله با همکاری دکتر محمد عطایی دانشجوی سابق دکتری مهندسی استخراج معدن نوشته شده است.
وی اضافه کرد: تخمین عیار حد در ذخایر تک فلزی به روش های معمولی (عیارحد ثابت) میسر است اما در معادن چند فلزی تخمین عیار حد با روش های رایج دشوار و میزان خطا نیز بالا است که در این مقاله الگوریتمی با ترکیبی از دو روش معرفی شده است.
اصانلو خاطرنشان کرد: مقاله دیگر نیز با عنوان مروری برالگوریتم ها و مدل های برنامه ریزی تولید بلند مدت معادن روباز (Long-term open pit mine production planning: a review of models and algorithms) به عنوان مقاله بیشترین خواننده معرفی شد که این مقاله نیز با همکاری دکتر غلام نژاد دانشجوی سابق دکتری مهندسی استخراج معدن و دکتر بهروز کریمی نگاشته شده است.
این ژورنال بین المللی شش شماره در سال و توسط موسسه تیلور و فرانسیس Taylor&Francis به چاپ می رسد و آمارهای آن مربوط به دوره سه سال گذشته است.
منبع:باشگاه خبرتگاران