فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

منابع مرحله اول آزمون المپیاد علمی دانش آموزی اقتصاد مدیریت ۹۸ – ۹۹:

سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان منابع آزمون مرحله اول المپیاد علمی اقتصاد مدیریت برای سال تحصیلی ۹۹-۹۸ را اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، منابع آزمونهای مراحل اول المپیاد علمی اقتصاد مدیریت برای سال تحصیلی ۹۹- ۹۸ به شرح زیر اعلام شد:

منابع آزمون مرحلۀ اول:

کتاب اقتصاد پایۀ یازدهم
کتاب جامعه‌شناسی پایۀ دهم و یازدهم
کتاب ریاضی و آمار(۱) پایۀ دهم فصل‌های ۳، ۴و ۵
کتاب ریاضی و آمار(۲) پایۀ یازدهم فصل‌های ۱ و ۳
کتاب روانشناسی پایۀ یازدهم فصل‌های ۵، ۶ و ۷