فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

کتاب‌ها و منابع رسمی اعلام شده از سوی سازمان سنجش کشور برای رشته ریاضی و فنی در جدول زیر آورده شده است.

دوم دبیرستان اول دبیرستان سوم دبیرستان پیش دانشگاهی
ادبیات ادبیات فارسی۲ ادبیات فارسی۳زبان فارسی۳ زبان وادبیات فارسی۱و۲
عربی —- عربی۲ عربی۳ ——
معارف —– دین و زندگی۲ دین و زندگی۳ دین و زندگی
زبان —– —— انگلیسی۳ انگلیسی۱و۲
ریاضی —– هندسه۱آمار و مدل سازیریاضیات۲ هندسه۲حسابانجبر و احتمال هندسه تحلیلی و جبر خطیحساب دیفرانسیل و انتگرالریاضیات گسسته
فیزیک فیزیک۱ فیزیک۲ فیزیک۳ فیزیک۱و۲
شیمی —– شیمی۲ شیمی۳ شیمی۱و۲