فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

مهدی فرهادیان
مشاور تحصیلی و متخصص انتخاب رشته
مشاور دبیرستان های البرز ماندگار، شهید مطهری منطقه ۶، شاهد شهید مطهری منطقه ۴، باهنر
آموزشگاه های خلاق، کیمیا
مولف کتاب “مشاوره من” انتشارات مهر و ماه
مشاور رتبه های ۲ رقمی ۱۹، ۴۶، ۸۰ و ۸۰
و بیش از ۵۰ رتبه سه رقمی