فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

مهدی قربانی رتبه ۱۲ کنکور سراسری ۹۵ /  رتبه ۱۲۹ کشوری

دانشجوی رشته حقوق دانشگاه شهید بهشتی