فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون

کد(1289)

 

مقدمه

ابزار دقیق رشته جدیدی است که امروزه جای خود را در میان رشتهای دیگر در صنایع ایران باز می کند. ابزار دقیق از سه قسمت اساسی زیر تشکیل شده است که عبارتند از : ۱.اندازگیری  ۲.کنترل   ۳. محرکها(ادوات خروجی) این سه مجموعه در کنار یکدیگر مکمل یک سیستمی به نام سیستمهای کنترل اتوماتیک می باشند که این سیستم کنترل اتوماتیک وظیفه انجام کنترل فرایندی را در یک مجموعه عملیاتی بر عهده دارد .

زمینه های اشتغال

مهندسی ابزار دقیق و اتوماسیون از مجموعه های بین رشته ای محسوب می شود و با رشته های مهندسی برق، نفت، شیمی و مکانیک در ارتباط است. همچنین به عنوان استاد دانشگاه و پژوهشگر نیز می توانند مشغول به کار شوند.