فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

تأثیر سهمیه‌ها در کنکور سراسری ۹۷

 

 

سهمیه در کنکور

 

 

“سهمیه مناطق برای اجرای عدالت آموزشی در مناطق کل کشور درنظر گرفته شده است .”

 

 

تاثیر سهمیه مناطق در کنکور سراسری ۹۷

 

 

 

سازمان سنجش آموزش برای اجرای عدالت آموزشی ، کل مناطق کشور را براساس میزان دسترسی هر منطقه به امکانات آموزشی در سه منطقه ۱ ، ۲ و ۳ دسته بندی می کند . در این دسته بندی میزان دسترسی منطقه ۱ از منطقه ۲ بیشتر و به همین ترتیب منطقه ۲ از منطقه ۳ بیشتر می باشد . سهمیه مناطق از پرجمعیت ترین سهمیه های موثر در کنکور سراسری می باشد که بیش از ۹۵ درصد متقاضیان کنکور سراسری مشمول این سهمیه می شوند .

 

 

برای داوطلبان دارای مدرک تحصیلی پیش دانشگاهی براساس بخش محل اخذ مدرک تحصیلی پیش دانشگاهی و دوسال آخر دبیرستان ( سوم و دوم دبیرستان ) و متقاضیانی که با مدرک کاردانی در کنکور ۹۷ شرکت می کنند براساس بخش محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر دبیرستان و یا هنرستان ، جزو یکی از سهمیه های مناطق ۱ ، ۲ یا ۳ محسوب می شوند .

تاثیر سهمیه رزمندگان در کنکور سراسری ۹۷

 

 

آن دسته از رزمندگانی که از تاریخ ۳۱ شهریور ۵۹ لغایت ۳۱ شهریور ۶۷ ، حداقل ۶ ماه متوالی یا متناوب بصورت داوطلبانه در مناطق عملیاتی جبهه های جنگ  حضور داشته اند ، می تواند با مراجعه به ارگان ذی ربط و تکمیل فرم مخصوص استفاده از این سهمیه و دریافت کدپیگیری ۱۲ رقمی نسبت به استفاده از این سهمیه اقدام نمایند . لازم به ذکر است با توجه به دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری ۹۷ حدنصاب نمره قبولی برای داوطلبان این سهمیه ۷۵ درصد نمره قبولی آخرین فرد پذیرش شده در گزینش آزاد می باشد .

 

 

 

سهمیه ایثارگران شامل دو بخش ایثارگران ۲۵ درصد و ایثارگران ۵ درصد می شود .

 

 

 

تاثیر سهمیه ایثارگران در کنکور سراسری ۹۷

 

 

 

سهمیه ایثارگران مختص به جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسر و فرزندان آنان ، جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزندان آنان ، آزادگان و همسر و فرزندان آنان ، همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه ، و همچنین همسر و فرزندان شهدا و مفقود الاثر می باشد . مشمولین این سهمیه برای استفاده از این سهمیه کافیست در فرآیند ثبت نام بند مربوطه را تکمیل نمایند .

براساس این سهمیه ۲۵ درصد ظرفیت هر کدرشته محل به همسر و فرزندان شهدا و مفقودالاثر ، آزادگان و همسر و فرزندان آنان و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر و همسر و فرزندانشان اختصاص دارد  همچنین ۵ درصد ظرفیت پذیرش هر کدرشته محل نیز به جانبازان زیر ۲۵ درصد و همسر و فرزندان آنان ، همسر و فرزندان رزمندگان با حداقل ۶ ماه حضور داوطلبانه در جبهه اختصاص دارد . مشمولین کافیست ۷۰ درصد نمره قبولی آخرین فرد پذیرفته شده در سهمیه آزاد را کسب نموده تا درصورت وجود ظرفیت ، پذیرش شوند.

تجربه سال گذشته نشان می دهد ظرفیت پایین سهمیه ایثارگران ۵ درصد باعث می شود عملا درصد پایینی از داوطلبان مشمول این سهمیه شانس قبولی در این ظرفیت ۵ درصدی را داشته باشند . البته اگر داوطلبی مشمول سهمیه ایثارگران ۵ درصدی باشد و نتواند به دلیل کم بودن ظرفیت یا کسب نکردن حدنصاب در ظرفیت مربوط به این سهمیه پذیرفته شود ، شانس قبولی اش در سهمیه مناطق بررسی می شود. بنابراین عملا کم بودن ظرفیت مربوط به سهمیه ۵ درصدی ایثارگران باعث نمی شود که شانس قبولی داوطلب نسبت به داوطلبان سهمیه مناطق کمتر شود .