فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

میلاد پناهگاهی

دانشجوی رشته دندانپزشکی

میلاد پناهگاهی، رتبه برتر کنکور درباره ویژگی های مجموعه آموزشی پرواز می‌گوید: «دید طراحانه اساتید پرواز به داوطلبان کمک می‌کند تا از دام‌های تستی کنکور سربلند بیرون بیایند و نتیجه خوبی در کنکور کسب کنند.»

به گفته این دانشجوی رشته دنداپزشکی استفاده از منابع معتبری مثل پرواز و داشتن برنامه‌ریزی اصولی می‌تواند داوطلبان برای رسیدن به موفقیت در کنکور هدایت کند: «من در بررسی هایی که انجام دادم متوجه شدم که مجموعه های آموزشی پرواز کاملا استاندارد و اصولی هستند و داوطلب با اعتماد به این مجموعه می تواند به نتیجه مورد نظرش در کنکور دست پیدا کند.»