فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010
رئیس صندوق رفاه وزارت علوم گفت: هیات امنا صندوق رفاه دانشجویان با حداقل افزایش ژتون غذای دانشجویی که مطابق نرخ تورم است، موافقت کرد.

مهندس ذوالفقار یزدان مهر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نرخ غذای دانشجویی در سال تحصیلی جدید گفت: هیات امنای صندوق رفاه دانشجویان در راستای مراعات حال دانشجویان، هم در بحث قیمت اجاره بهای خوابگاه‌ها و هم ژتون غذای دانشجویی با حداقل افزایش که مطابق نرخ تورم است، موافقت کرد.

وی ادامه داد: در سال جاری با نظر دبیران مناطق و نظر رئیس هیات امناء (وزیر علوم) و انجام بررسی های کارشناسانه نرخ غذای دانشجویی، ۱۴/۳درصد افزایش یافت، این درحالی است که سال گذشته نرخ غذای دانشجویان ۲۱ درصد افزایش یافته بود.

رئیس صندوق رفاه دانشجویان تاکید کرد: بنابراین نرخ غذای دانشجویی نسبت به سال گذشته کمتر از نرخ تورم افزایش داشته است.

وی افزود: به عنوان مثال قیمت غذای کم هزینه از ۶۰۰ تومان به ۷۰۰ تومان و غذای پر هزینه از ۱۰۰۰ تومان به ۱۱۵۰ تومان افزایش داشته است.

منبع:خبرگزاری مهر