فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

به گزارش راه دکتری، سخنگوی سازمان سنجش گفت:

حذفیاتی برای نظام قدیم نداریم چون که داوطلبان نظام قدیم منابع و محتوای درسی را خوانده اند و سازمان سنجش متجانس سازی بین این دو نظام را بر اساس روش های سنجش و آماری که برای تراز نمرات دارد انجام می دهد و سازمان سنجش برای برقراری عدالت بین این دو دسته، از ضریب هم ترازی استفاده می کند.

درباره سخنان نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس مبنی بر تمدید کنکور نظام قدیم تا ۱۴۰۰ باید بگویم که هر نوع تصمیم گیری برای کنکور باید در شورای سنجش و پذیرش تصویب شود. اگر این موضوع در شورای سنجش و پذیرش تصویب و در نهایت مصوب شد اجرایی می شود در غیر این صورت قوانین همان است که به داوطلبان اعلام شده است.