فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

معاون مالی و مدیریت منابع دانشگاه خوارزمی گفت: در سال ۹۴ از مجموع ۲۴ خوابگاه ۴ خوابگاه کاملا فرسوده بود که هزینه بالغ بر ۴ میلیارد تومان برای تعمیر و نو سازی آنها هزینه شد.

میر هادی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی در خصوص میزان بافت های فرسوده دانشگاه خوارزمی گفت: در سای ۱۳۹۳ برای نخستیم بار تصمیم گرفتیم کار تحقیقاتی را شروع کنیم و از ۲۴ خوابگاهی که در کرج داشتیم حداقل ۴ بلوک خوابگاهی فرسوده و متروکه بودند و برخی دیگر از بلوک ها نیاز زیادی به تعمیرات داشت و با مبلغ حدود ۴ میلیارد تومان بخش زیادی از این بلوک های خوابگاهی تعمیر شد و اوایل تابستان ۹۳ تعمیر خوابگاه ها به اتمام رسید و در اختیار معاونت دانشجویی قرار گرفت.

وی افزود: برخی از بلوک های خوابگاهی به قبل از سال ۱۳۵۷ بر می گردد لذا کاملا فرسوده شده اند و در سال ۱۳۹۳ بودجه تعمیرات و تجهیزات ما ۲ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان بود اما از طریق درآمدهای اختصاصی که دانشگاه داشت توانستیم ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بیشتر هزینه کنیم.

معاون مالی و مدیریت منابع دانشگاه خوارزمی با اشاره به برنامه سال ۹۴ برای بافت های فرسوده گفت: در سال ۹۴ تمرکز ما بر روی تجهیزات دانشگاه هست.

حسینی در پاسخ به این سوال که در سال ۹۴ با کسری بودجه مواجه هستید یا خبر گفت: هر زمانی دچار کسری بودجه شویم این کسری را از محل درآمد های اختصاصی دانشگاه جبران می کنیم.

منبع: خبرگزاری مهر