فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

معاون مالی و مدیریت منایع وزارت علوم گفت: برنامه داریم تا ساختمان های ارزشمند دانشگاه ها مقاوم سازی شود و این کار را با کمک مالی که پژوهشگاه زلزله اختصاص داده انجام می دهیم.

محمد حسین امید در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی در خصوص نتیجه جلسه وزارت علوم با پژوهشگاه زلزله گفت: وزارت علوم برنامه ای دارد تا ساختمان های ارزشمند دانشگاه ها در مقابل زلزله مقام سازی شوند و طبق جلساتی که با پژوهشگاه زلزله داشتیم این کار را با کمک و همکاری پژوهشگاه زلزله انجام می دهیم.

وی افزود: پژوهشگاه زلزله بودجه مقام سازی ساختمان های دانشگاه ها را به وزارت علوم می دهد و کار مقام سازی را انجام می دهیم.

معاون مالی و مدیریت منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص میزان بودجه ای که قرار است از سوی پژوهشگاه زلزله به مقاوم سازی ساختمان دانشگاه ها اختصاص پیدا کند، گفت: مبلغ دقیق این بودجه مشخص نیست و فعلا تخصیص صفر است.

منبع: خبرگزاری مهر