فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

پذیرش دانشجو در دانشگاه جامع علمی کاربردی بدون قبولی سازمان سنجش غیر قانونی است

به گزارش روابط  عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر محمدعلی اخوان بهابادی معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کابردی طی بخشنامه ای به مراکز آموزشی این دانشگاه اعلام کرد: پذیرش دانشجو در مراکز آموزشی این دانشگاه فقط از طریق سازمان سنجش آموزش کشور است و چنانچه دانشجویی از مسیری غیر از این به مراکز آموزشی راه یابد، غیر قانونی است و این دانشگاه هیچگونه مسئولیتی در این مورد نمی پذیرد.

معاون آموزشی دانشگاه جامع علمی کابردی ضمن اعلام برخورد قانونی با مراکز خاطی، افزود: مسئولیت عواقب این اقدام غیر قانونی و پاسخگوئی به متقاضی بر عهده ی این مراکز آموزشی است.