فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

نام رشته: پزشکی هسته‌ای

امروزه با توجه به ابعاد گسترده علم پزشکی، علم پزشکی هسته ای در امر تشخیص و درمان بیماری‌ها ارزش والایی را کسب کرده است و به دلیل اهمیتی که استفاده از اشعه یونیزان و رادیو داروها در امر تشخیص و درمان و تحقیق بیماری‌ها دارد، نیاز بهتر افرادی که آشنا به کاربرد این علم و استفاده از آن در علم پزشکی باشند، ازاهمیت خاصی برخوردار است.

امروزه با توجه به ابعاد گسترده علم پزشکی، علم پزشکی هسته ای در امر تشخیص و درمان بیمار‌ی‌ها ارزش والایی را کسب کرده است و به دلیل اهمیتی که استفاده از اشعه یونیزان و رادیو داروها در امر تشخیص و درمان و تحقیق بیماری‌ها دارد، نیاز بهتر افرادی که آشنا به کاربرد این علم و استفاده از آن در علم پزشکی باشند، ازاهمیت خاصی برخوردار است .

بدین منظور و در اجرای بند 12 و اصل سوم و اصل بیست و نهم و سی ام و بند 1 اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، باید به موازات تربیت پزشکان متخصص و متعهد به تربیت سریع کاردانان ماهر در رشته پزشکی هسته‌ای نیز همت گماشت.

تعریف و هدف

در کاردانی پزشکی هسته ای با توجه به آشنایی دانشجویان این رشته با کاربرد چشمه های باز رادیو داروها در تشخیص و درمان بیماری‌ها فارغ التحصیلان این دوره آموزشی قادر خواند بود در مراکز بهداشتی و درمانی سراسر کشور زیر نظر متخصصین این رشته کلیه خدمات مورد لزوم را انجام دهند.

طول دوره و شکل نظام

متوسط طول دوره کاردانی پزشکی هسته ای 2 سال و نظام آموزشی آن مطابق آیین نامه آموزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی مصوب شورای برنامه ریزی است:

دروس بصورت نظری و عملی و کار آموزی در عرصه ارایه می شود که در طی جلسات متعدد هفتگی، آموزش مورد نظر انجام می یابد.

ضرورت و اهمیت

با توجه به روز افزون روش‌های پزشکی هسته ای و نیز گسترش روز افزون پزشکی هسته ای در تشخیص ودرمان بیماریها و همچنین توسعه مراکز آموزشی و بخش های پزشکی هسته ای در سراسر کشورجهت اجرای دستورات صحیح متخصصین این رشته نیاز به تربیت کاردان تکنولوژی پزشکی هستهای احساس و لذا رشته فوق ایجاد می گردد.

بازار کار

فارغ التحصیلان دوره فوق دیپلم (دوره کاردانی ) تکنولوژی پزشکی هسته ای باید مهارتهای نظری و عملی زیر را کسب کرده باشند.

الف)فراگیری نظری تشعشعات یون ساز اشعه گاما  اشعه ایکس و ذرات باردار و چگونگی تولید آن، مواد رادیواکتیور وقوانین مربوط به آن .

ب)انجام تکنیک های (روش‌های) مختلف تشخیصی و درمان از زیرنظر مستقیم پزشک متخصص پزشکی هسته ای

ج) فراگیری طرق مختلف حفاظت در برابرتشعشعات یون ساز

 

 

دروس رشته

نام درس
فارسی فیزیولوژی انسانی و فیزیوپاتولوژی
آمار و ریاضی فیزیک عمومی
آناتومی (تشریح انسانی) کارآموزی در عرصه بیمارستانی
اخلاق پزشکی کمکهای اولیه و مراقبت از بیمار
اخلاق و تربیت اسلامی معارف اسلامی 1
اصطلاحات و کلیات پزشکی زبان خارجی
اصول تاریکخانه و ارزیابی تصاویر شناخت دستگاه های پزشکی هسته ای
اصول کامپیوتر فیزیک تشعشع و مواد رادیواکتیو
بافت‌شناسی و آسیب‌شناسی روشهای پزشکی هسته ای 1
تربیت بدنی 1 روشهای پزشکی هسته ای 2
حفاظت در برابر پرتوها رادیوبیولوژی
دوزیمتری پرتوها رادیو بیوشیمی و رادیوفارماکولوژی

 

منبع: خبرنامه دانشجویان ایران