فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

معاون آموزشی دانشگاه خوارزمی گفت: در شورای آموزشی دانشگاه مصوب شد که با درخواست حذف درس دانشجویان موافقت شود.

دکتر کیوانی، درباره وضعیت غیبت های دانشجویان علوم اقتصادی گفت: کسانی که در کلاسها شرکت کردند امتحان خود را می دهند و کسانی که غیبت زیاد دارند، می توانند درس خود را حذف کنند.

وی بابیان اینکه امتحان ترم دانشجویان با دو هفته تاخیر برگزار می‌شود، افزود: اکثر دانشجویانی که در کلاس ها شرکت نکرده اند به این نتیجه رسیده‌اند که درخواست حذف درس بدهند. در شورای آموزشی دانشگاه نیز مصوب شد کسانی که درخواست حذف درس کنند با درخواست آنها موافقت شود تا نمره صفر در کارنامه آنها وارد نشود.

معاون آموزشی دانشگاه خوارزمی درباره سلیقه ای عمل کردن اساتید درخصوص غیبت دانشجویان علوم اقتصادی اظهار کرد: حق استاد است که درس خود را با حضور دانشجویان برگزار کند. اساتیدی که دانشجویان آنها بیش از سه جلسه غیبت داشته اند نیز اختیار دارند دانشجوی غایب را از آن درس حذف کنند.

منبع:خبرآنلاین