فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010
کارنامه علمی اولیه آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۴ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۴ در روزهای ۳۰ و ۳۱ اردیبهشت ماه و اول خردادماه برگزار شده بود و از تعداد ۹۰ هزار و ۱۵۴ نفر که در این آزمون ثبت نام کردند تعداد ۶۳ هزار و ۹۱۸ نفر در جلسه آزمون شرکت کنند.

کارنامه علمی داوطلبان در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شده است و افراد مجاز به انتخاب رشته از امروز ۱۲ تیرماه تا روز ۱۵ تیرماه به مدت چهار روز فرصت را دارند که نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند.

ویرایش انتخاب محل تحصیل هم برای داوطلبان امکانپذیر است.

ظرفیت رشته محل های دانشگاه های علوم پزشکی در آزمون کارشناسی ارشد گروه پزشکی همزمان با انتخاب رشته اعلام شده است.

منبع:خبرگزاری مهر