فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

کیمیا بیدرام/ رتبه ۹۸ / علوم انسانی
از اصفهان
رتبه ۹۸ رشته انسانی .کنکور۹۷

(دانش آموز گروه آموزشی پرواز)

 

کارنامه کامل کیمیا بیدرام رتبه ۹۸ رشته علوم انسانی کنکور ۹۷