فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

درحالی که به نظر می رسد هرچه قدمت دانشگاه بیشتر باشد از کیفیت و عملکرد بهتری برخوردار است اما ۷ دانشگاه جوان جهان کارنامه ای از خود به جای گذاشته اند که کارشناسان را به حیرت فروبرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آمارهای منتشر شده نشان می دهند میانگین قدمت ۱۰۰ دانشگاه برتر جهان نزدیک به ۲۰۰ سال است.

با این حال همواره همه چیز از اصول پیروی نمی کنند و درحالی که باید بهترین انتظار را از قدیمی ترین دانشگاهها داشت اما تازه ترین فهرست برترین دانشگاههای جهان نشان می دهد ۷ دانشگاه جوان که کمتر از ۵۰ سال قدمت دارند از آنچنان پیشرفت سریعی برخوردارند که در مقایسه با ۴ سال گذشته به طور متوسط ۴۹ رتبه جهش در رتبه بندی جهانی داشته اند.

فیل باتی از Times Higher Education که در تهیه و انتشار فهرست جهانی برترین دانشگاههای جهان حضور دارد می گوید: با رهبری قدرتمند، تمرکز شفاف و البته باید صادقانه بگویم حمایتهای مالی، این ۷ دانشگاه جوان نشان داده اند که تنها در عرض چند دهه چگونه می توان متحول شد.

نکته جالب توجه این است که یکی از این دانشگاهها یعنی دانشگاه نانیانگ سنگاپور با ۱۰۸ پله جهش نسبت به سال تحصیلی ۲۰۱۱-۲۰۱۲ هم اکنون در رتبه ۶۱ فهرست برترین دانشگاههای جهان قرار دارد. این دانشگاه که در سال ۱۹۹۱ تأسیس شد هم اکنون عنوان دانشگاهی را دارد که سریعترین رشد علمی را در دنیا به خود اختصاص داده است.

شش دانشگاه جوان دیگر که سریعترین رشد علمی در جهان را دارند عبارتند از : دانشگاه ماسریخ در هلند (رتبه فعلی ۱۰۱)، دانشگاه وارویک در بریتانیا (۱۰۳)، انستیتو علوم و فناوری های پیشرفته کره جنوی (۵۲)، دانشگاه پوپمبه فابرا در اسپانیا (۱۶۵)، انستیتو پلی تکنیک  École در سوئیس (۳۴) و دانشگاه علوم و فناوری هنگ کنگ (۵۱).

منبع: خبرگزاری مهر