فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

چگونگی برگزاری امتحانات دانشجویان در نیمسال دوم ۹۸-۹۹