فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

کیارش عباسی/ رتبه ۸۵

کیارش عباسی/ رتبه ۸۵
دانشجوی رشته مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف