فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010

فیلم آموزشی آشنایی با فیزیک اتمی و حالت جامد و ساختار هسته با استاد اعلم