۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه
وصف و اضافه

وصف و اضافه

این مبحث در سال‌های اخیر در کنکور سراسری بسیار مورد توجه قرار گرفته است و علی‌رغم آن‌که ممکن است «یک سؤال مستقل» را تحت عناوینی نظیر «عیّن النعت جملهً» به خود اختصاص دهد، در پرسش‌های مختلف ترجمه، تعریب و قواعد نیز نکات مربوط به وصف و اضافه به‌صورت غیرمستقیم مورد توجه طراحان سؤال قرار دارد. […]

ادامه مطلب...