ترجمه، تعریب و درک مطلب

کد محصول: ۱۲۴
مدرس: استاد کشاورز صدر
مقطع: کنکوری
رشته: عمومی‏
تعداد دی‌وی‌دی: ۱۰ عدد
تعداد جلسات: ۱۰ جلسه
قیمت:۹۵۰۰۰