این فصل از متفاوت­ترین فصول کتاب فیزیک است به­طوری‌که بسیاری از دانش‌آموزان قوی هم بعد از مطالعه این فصل احساس می­کنند که خوب متوجه مطالب آن نشده­اند. در این فصل مباحثی همچون چرخه ماشین گرمایی، چرخه اتو و قوانین ترمودینامیک مطرح شده است که به دقت مفاهیم آن را باید درک کرد. این فصل دیگر تکرار نشده و به عنوان پیش­نیاز و فهم بهتر مطالب، مرور فصل دما و گرمای فیزیک ۱ و فصل ۶ فیزیک ۲ می­تواند کمک حال شما باشد و نیز پیشنهاد می‌شود تعاریف را دسته‌بندی کرده و با دقت فرا گیرید و مبحث تحلیل نمودارها را مرور کرده چون بعضاً برخی سؤالات مطرح شده وابسته به نمودارهای فرآیندهای مختلف این فصل است.

در راستای یادگیری هرچه بهتر و آسانتر این مبحث از فیزیک، پرواز، محصول ترمودینامیک خود را با تدریس بی‌نظیر و کامل استاد فریداعلم که حاوی بیش از ۷ ساعت آموزش و ۷ لوح فشرده است را ویژه دانش‌آموزان سال سوم دبیرستان رشته ریاضی و داوطلبان کنکور این رشته ارائه کرده که در آن به شرح و توضیح تمامی مفاهیم و نیز حل تست‌های کنکور سراسری پرداخته شده است.