فصل حرکت شناسی در فیزیک سال چهارم دبیرستان و همچنین برای کنکور اهمیت بسیاری داشته به طوری‌که معمولاً تفاوت بین دانش‌آموزان با سطوح متوسط، خوب و عالی براساس میزان تسلط داوطلبان بر روی این چنین فصل‌هایی است و از طرف دیگر حرکت شناسی هر سال تعداد زیادی از داوطلبین را دچار سردرگمی و مشکل می‌کند .
فصل حرکت شناسی از چند بعد دارای اهمیت است : اول اینکه سهم آن در کنکور سراسری تقریباً از تمامی فصول دیگر بیشتر است به طوریکه برای داوطلبان رشته ریاضی از ۴۵ سؤال فیزیک ۴ سؤال مربوط به حرکت شناسی بوده و برای داوطلبان رشته تجربی از ۳۰ سؤال فیزیک ۳ سؤال مربوط به این فصل است که می‌توان گفت حدوداً ۱۰ درصد فیزیک کنکور داوطلبان را شامل می‌شود .

دلیل دیگر اهمیت این فصل آن است که اولین فصل فیزیک سال چهارم دبیرستان را شامل می‌شود و دانش‌آموزان در همان ابتدای سال تحصیلی با این فصل روبرو شده و اگر نتوانند بر آن تسلط کافی پیدا کرده و تراز مناسب را در آزمون‌های مختلف کسب کنند، شاید احساس عدم موفقیت در درس فیزیک برایشان ایجاد شود.

از طرف دیگر در سر جلسه کنکور برای دانش‌آموزی که بر روی این فصل تسلط جامع دارد یک امتیاز روحیه آور وجود دارد و آن این است که معمولاً سؤال‌های مربوط به حرکت شناسی در سر جلسه کنکور جز ۵ سؤال اول تست‌های فیزیک‌اند که خود می‌تواند برای داوطلب مسلط بر روی این فصل روحیه‌بخش باشد .

گروه آموزشی پرواز با در نظر گرفتن تمامی موار ذکر شده و با توجه به اهمیت این مبحث، محصول حرکت شناسی خود را با تدریس استاد فرید اعلم در قالب ۸ لوح آموزشی (۱۶ جلسه) با بیش از ۱۴ ساعت تدریس تمامی مفاهیم و مباحث حرکت شناسی، به همراه حل سوالات کنکور سراسری به صورت طبقه بندی شده ارائه داده است.