استاد علیزاده تمامی مباحث مشتق و انتگرال ریاضی سوم و چهارم دبیرستان را به صورت کاملاً مفهومی و از پایه به نحوی جامع در این محصول تدریس کرده‌اند و نیز به حل تشریحی و مفهومی سؤالات کنکور سراسری به صورت طبقه‌بندی شده در قالب ۷ لوح شامل ۷ جلسه‌ی یک ساعته آموزشی پرداخته‌اند که برای داوطلبان کنکور سراسری در رشته تجربی ( دوم، سوم، چهارم دبیرستان ) قابل استفاده بوده….