زبان فارسی/ بخش دوم

در این مجموعه تمامی مباحث گروه اسمی، گروه فعلی، رسم نمودار خطی، جمله ساده، ویرایش و… در ۱۰ ساعت آموزش و ۶ دی وی دی (۱۲ جلسه ) به همراه بیان نکات تستی و جمع‌بندی کنکوری توسط استاد احمدنیا مطرح شده است. این محصول بخش دوم از زبان فارسی است و بخش اول آن در قالب مجموعه ای جداگانه و با کد ۱۱۲ ارائه گردیده است. با توجه به این امر، مجموعه حاضر از جلسه سیزده شروع شده و تا بیست و چهارم ادامه دارد:

لوح اول :

جلسه ۱۳ : ادامه‌ی جمله‌ی ساده و انواع آن ـ سؤالات چهارگزینه‌ای جمله‌ی ساده

جلسه‌ ۱۴ : سؤالات چهارگزینه‌ای جمله‌ی ساده و انواع آن

لوح دوم :   

جلسه‌ ۱۵ : سؤالات چهارگزینه‌ای جمله‌ی ساده و انواع آن

جلسه ۱۶: سؤالات چهارگزینه‌ای جمله‌ی ساده و انواع آن

لوح سوم :

جلسه‌ ۱۷ : ویرایش

جلسه‌ ۱۸: سؤالات چهارگزینه‌ای ویرایش و خلاصه‌ای از کاربردهای علائم ویرایشی

لوح چهارم:

جلسه‌ ۱۹: سؤالات چهارگزینه‌ای ویرایش

جلسه‌ ۲۰: سؤالات چهارگزینه‌ای ویرایش

لوح پنجم:

جلسه‌ ۲۱ : نکات پراکنده

جلسه‌ ۲۲ : ادامه‌ی‌ نکات پراکنده و سؤالات چهارگزینه‌ای آن

لوح ششم:

جلسه‌ ۲۳ : سؤالات چهارگزینه‌ای نکات پراکنده

جلسه‌ ۲۴ : سؤالات چهارگزینه‌ای نکات پراکنده