۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه
تخفیف ویژه

پکیج ریاضیات استاد کارگر برای کنکور

۳۰۰,۰۰۰ تومان ۲۲۵,۰۰۰ تومان

در این پکیح استاد کارگر با شیوه ی منحصر به فرد خود و آموزش تکنیکی و تستی مباحث هندسه تحلیلی و ریاضیات گسسته را به صورت جامع تدریس کرده اند و داوطلب کنکور با تماشای این فیلم های آموزشی و حل تمرینات اضافه قادر به پاسخگویی تمام تست های این مباحث در کنکور می شود و می تواند رتبه خود را به طور شگفت انگیزی جا به جا کند.

شما عزیزان می توانید برای تهیه این پکیج بر روی دکمه افزون به سبد خرید کلیک نمایید.

قیمت محصول:
جمع گزینه های اضافی:
مجموع قیمت:


توضیحات

این پکیج شامل دروس:

اطلاعات تکمیلی

بردار خط و صفحه

محصول بردار، خط و صفحه هندسه تحلیلی پرواز که فصل اول کتاب درسی را در به خود اختصاص داده است توسط استاد کارگر در قالب ۵ دی وی دی (۱۰ جلسه ) و بیش از ۸ ساعت آموزش ارائه گردیده که در آن تمامی مفاهیم این مبحث به صورت کامل تدریس شده و سپس به ارائه تکنیک‌ها و نکات تکمیلی و نیز حل نمونه تست‌های طبقه بندی شده پرداخته می‌شود که از مهمترین ویژگی‌های این محصول به شمار می‌رود. محتویات هر لوح آموزشی این مجموعه عبارتند از:

لوح اول:

جلسه ۱: بردار در فضا (فضای سه بعدی)، بررسی مختصات تصویر و قرینه یک بردار نسبت به محورهای مختصات و صفحات مختصات، ویژگی های بردار، بررسی زاویه بین بردار با محورهای مختصات، بردار یکه، ضرب بردارها (۱٫ ضرب داخلی۲٫٫ ضرب خارجی)، بررسی نکات در ضرب داخلی

جلسه دوم: تست‌های ضرب داخلی (تست مباحث جلسه قبل)، ضرب خارجی، بررسی نکات در ضرب خارجی

لوح دوم:

جلسه ۳: تست‌های ضرب خارجی، بررسی مؤلفه های k,j,i در ضرب خارجی، ویژگی های ضرب خارجی، ضرب مختلط، نکات محاسبه حجم با استفاده از ضرب مختلط

جلسه ۴: پیکان، قضیه کسینوس‌ها در مثلث، کاربرد بردار یکه، حل تست فصل ۲: خط و صفحه

لوح سوم:

جلسه ۵ : معادله پارامتری

جلسه ۶: بررسی وضعیت دو خط نسبت به هم در فضای سه بعدی، فاصله نقطه از خط

لوح چهارم:

 جلسه ۷: عمود مشترک دو خط متنافر، محاسبه طول عمود مشترک، صفحه، بردار نرمال

جلسه ۸: بررسی صفحات خاص(نکات تستی)، بررسی نکات خط و صفحه

لوح پنجم:

جلسه۹: ادامه فصل خط و صفحه  (فصل مشترک، دسته صفحه، بررسی نکات عمود مشترک)

جلسه ۱۰:حل تست، فاصله نقطه از صفحه، بررسی ویژگی های بین خط و صفحه


ماتریس و دستگاه معادلات خطی

در این مجموعه آموزشی کد۱۸۴ پرواز تمامی مفاهیم مباحث ماتریس و دترمینان (فصل چهارم کتاب ) همراه با حل تست کنکور سراسری به صورت طبقه‌بندی شده توسط استاد کارگر تدریس شده که ویژه داوطلبان کنکور رشته ریاضی و فیزیک است. این محصول شامل ۴ لوح فشرده (۸ جلسه آموزشی) و ۷ ساعت آموزش مفهومی و تکنیکی ماتریس و دستگاه معادلات خطی هندسه تحلیلی است که مباحث آن عبارتند از:

لوح اول:

جلسه ۱: بررسی ماتریس‌های خاص، ماتریس قطری، ماتریس همانی، ماتریس بالا مثلثی، ماتریس پایین مثلثی، جمع و تفریق ماتریس‌ها، ضرب دو ماتریس در هم

جلسه ۲: تست مباحث جلسات قبل، ماتریس ترانهاده، ماتریس پادمتقارن، بررسی نکات در ماتریس ترانهاده

لوح دوم:

جلسه ۳: دترمینان، عضو همسازه، ویژگی‌های دترمینان، دستور ساروس

جلسه ۴: تست‌های دترمینان

لوح سوم:

جلسه ۵: محاسبه ماتریس وارون، ماتریس‌های توانn

جلسه ۶: بررسی ماتریس وارون، بررسی ماتریس‌های تبدیل خاص

لوح چهارم:

 فصل پنجم: بررسی معادلات و دستگاه خطی

جلسه ۷: دستگاه سه معادله سه مجهول، روش حل دستگاه از طریق ماتریس وارون، روش حل دستگاه به دستور کرامر، حل دستگاه به روش گوس

جلسه ۸: ادامه مباحث جلسه قبل، بررسی شرایط معادله در دستگاه همگن و حل تست‌ها


مقاطع مخروطی 

این مجموعه حاوی ۴ لوح آموزشی، ۸ جلسه و ۷ ساعت آموزش است که در آن استاد کارگر به بررسی چگونگی نحوه به دست آمدن شکل مقاطع مخروطی به همراه ارائه تمامی نکات، تکنیک‌ها و حل نمونه سؤالات پرداخته است. برای آشنایی بیشتر داوطلبان با مباحث این محصول در ذیل به ذکر آنها پرداخته می‌شود:

لوح اول:

جلسه ۱: بیشترین و کمترین فاصله یک نقطه نسبت به دایره، بررسی وضعیت دو دایره نسبت به هم

جلسه۲: بررسی وضعیت یک نقطه نسبت به دایره، وتر مشترک

لوح دوم:

جلسه ۳: بیضی، بررسی معادله بیضی افقی، بررسی معادله بیضی قائم یا عمود، تشخیص نوع بیضی، معادله گسترده بیضی، بررسی نکات بیضی

جلسه ۴: ادامه بیضی (حل تست، خروج از مرکز، وترکانونی بیضی، محاسبه مساحت بیضی)

لوح سوم:

جلسه ۵: هذلولی، بررسی معادله هذلولی افقی، بررسی معادله هذلولی قائم، روش محاسبه معادلات مجانب هذلولی که مرکز آن مبدأ مختصات باشد، بررسی نکات هذلولی، محاسبه معادله هذلولی از مجانب ها

جلسه ۶: ادامه هذلولی(حل تست)، خروج از مرکز

لوح چهارم:

جلسه ۷: سهمی، بررسی معادله سهمی افقی، بررسی سهمی که محور آن موازی محور yهاست، فاصله کانون تا خط هادی

جلسه ۸: حل تست سهمی، دوران محورهای مختصات، فرمول‌های طلایی مثلثات


گراف و نظریه اعداد

در این مجموعه تمامی مباحث گراف و نظریه اعداد (فصل ۱ و ۲ ریاضیات گسسته) توسط استاد کارگر تدریس شده است و همچنین شامل حل تست کنکورهای سراسری به صورت طبقه بندی شده از این مبحث ویژه داوطلبان کنکور رشته ریاضی می‌باشد.

محصول کد ۱۸۵ پرواز در قالب ۱۳ جلسه تدریس، ۷ دی وی دی (۱۲ ساعت آموزش) ارائه شده است که برای آشنایی بیشتر با این مجموعه، شرح محتویات هر لوح را در ادامه می‌خوانیم:

لوح اول:

شروع فصل اول ( گراف )

جلسه ۱: گراف ساده، مرتبه گراف،  اندازه گراف، درجه رأس ماکسیمم و مینمم درجه، رأس ایزوله، بررسی نکات، دنباله درجه‌های گراف

جلسه ۲: ادامه مباحث جلسه قبل، گراف کامل، گرافr، منظم

لوح دوم:

جلسه ۳: گراف‌های خاص (گراف یکریخت، گراف مکمل، گراف بازه‌ای) و …

جلسه ۴: دور، گراف‌های همبند، بخش مؤلفه همبندی

لوح سوم:

جلسه ۵: درخت، ماتریس مجاورت گراف

جلسه ۶: حل تست‌های ماتریس مجاورت، چند تعریف خاص از گراف (گراف اویلری، گراف نیمه اویلری، گراف پترسن و تست‌ها)

لوح چهارم:

شروع فصل دوم( نظریه اعداد)

جلسه ۷: بخش‌پذیری، الگوریتم تقسیم، نوشتن اعداد در پیمانه‌های مختلف

جلسه ۸: حل تست، اعداد اول، روش شناخت عدد اول

لوح پنجم:

جلسه ۹: تست‌هایی از عدد اول، تجزیه عدد به عوامل اول/ محاسبه تقسیم مقسوم علیه مثبت هر عدد n، محاسبه تعداد عوامل اول p در تجزیه  n، بزرگترین مقسوم علیه مشترک (ب.م.م)،  بررسی نکات و قضایای ب.م.م، تعریف دو عدد متباین، روش محاسبه ب.م.م

جلسه ۱۰: حل تست‌های ب.م.م، کوچکترین مضرب مشترک (ک.م.م)، نکات و قضایای ک.م.م و حل تست‌های آن

لوح ششم:

جلسه ۱۱: هم نهشتی، نکات و قضایای هم نهشتی، قضیه فرما، نتیجه فرما، دستور فرما، قضیه ویلسون

جلسه ۱۲: تست‌های هم نهشتی، معادله هم نهشتی، محاسبه رقم یکان، روش کلی برای محاسبه رقم یکان

لوح هفتم:

جلسه ۱۳: تست‌های محاسبه رقم یکان، بخش‌پذیری بر اعداد خاص، معادله سیاله خطی، سه روش حل برای محاسبه جمله جواب های معادله سیاله خطی:۱٫ساده کردن۲٫ روش حل با استفاده از فرمول تستی۳٫ تبدیل آن به معادله هم نهشتی


ترکیبات و احتمال

تمامی مفاهیم مباحث ترکیبات و احتمال (فصل ۳ و ۴ ریاضی گسسته) توسط استاد کارگر به خوبی در ۵ لوح فشرده (۱۰ جلسه آموزشی) و حدود ۱۰ ساعت در این مجموعه آموزشی تدریس شده است؛ همچنین در این محصول تمامی تست‌های مربوط به این مبحث به صورت طبقه بندی حل شده و نیز تکنیک‌ها و نکات مهم کنکوری آموزش داده می‌شود.

مجموعه آموزشی ترکیبات و احتمال ریاضیات گسسته، ویژه داوطلبان کنکور رشته ریاضی بوده و شامل مباحث زیر است:

لوح اول:

شروع فصل سوم ریاضیات گسسته (رابطه و آنالیز)

جلسه ۱:رابطه ها، تعریف رابطه، ضرب دکارتی، بررسی ویژگی‌های رابطه‌ها، ویژگی تقارنی، ویژگی پادتقارنی، ویژگی تعدی، کلاس هم ارزی

 جلسه ۲: تست‌های کلاس هم ارزی، بررسی رابطه ها با در نظر گرفتن شکل گراف، ویژگی گراف جهت دار، ویژگی پادتقارنی در گراف جهت دار

لوح دوم:

جلسه ۳: ماتریس مجاورت رابطه، بررسی ویژگی‌های رابطه در ماتریس مجاورت رابطه

جلسه ۴: حل تست‌های ماتریس رابطه ای، مروری بر مباحث جلسات قبل با حل تست‌های آن، ضرب و جمع در ماتریس مجاورت رابطه

لوح سوم:

جلسه ۵: معادلات خطی با ضریب واحد، بررسی تعداد جواب‌های معادلات خطی با ضریب واحد

جلسه ۶: بررسی تعداد روابط در مجموعه‌ها، اصل شمول و عدم شمول، اصل خوش ترتیبی

لوح چهارم:

شروع مبحث احتمال

جلسه ۷: آزمایش تصادفی، فضای نمونه‌ای، بررسی رابطه اصلی احتمال، فضای هم شانس و غیر هم شانس

جلسه ۸: قوانین احتمال، احتمال شرطی

لوح پنجم:

جلسه۹: حل سؤالات نمونه سؤالات کنکور سراسری از احتمال، قانون کلی احتمال، تابع جرم تصادفی، ویژگی‌های تابع احتمال

جلسه ۱۰: تابع برنولی، احتمال پیوسته

 

نمونه تدریس

بردار خط و صفحه هندسه تحلیلی

قسمتی از تدریس استاد در این محصول:


اگر می خواهید این فیلم آموزشی را دانلود کنید و همیشه آن را بر روی کامپیوترتان داشته باشید اینجا کلیک نمایید.


ماتریس و دستگاه معادلات خطی

قسمتی از تدریس استاد در این محصول:

اگر می خواهید این فیلم آموزشی را دانلود کنید و همیشه آن را بر روی کامپیوترتان داشته باشید اینجا کلیک نمایید.


هندسه تحلیلی/ مقاطع مخروطی

قسمتی از تدریس استاد در این محصول:

اگر می خواهید این فیلم آموزشی را دانلود کنید و همیشه آن را بر روی کامپیوترتان داشته باشید اینجا کلیک نمایید.


گراف و نظریه اعداد (ریاضیات گسسته)

قسمتی از تدریس استاد در این محصول:


اگر می خواهید این فیلم آموزشی را دانلود کنید و همیشه آن را بر روی کامپیوترتان داشته باشید اینجا کلیک نمایید.


ترکیبات و احتمال (ریاضیات گسسته)

قسمتی از تدریس استاد در این محصول:

اگر می خواهید این فیلم آموزشی را دانلود کنید و همیشه آن را بر روی کامپیوترتان داشته باشید اینجا کلیک نمایید.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “پکیج ریاضیات استاد کارگر برای کنکور”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *