مشتق، کاربرد مشتق و انتگرال ۸ تا ۱۰ تست را در کنکور شامل می‌شوند یعنی حدوداً ۲۷ تا ۳۰ درصد؛ در این مجموعه فراهم آمده توسط پرواز که شامل ۷ لوح آموزشی و بیش از ۶ ساعت تدریس است، تمامی مفاهیم مبحث کاربرد مشتق ریاضی چهارم دبیرستان همراه با حل تشریحی و مفهومی سوالات کنکور به صورت طبقه‌بندی شده توسط استاد علیزاده مطرح شده که برای دانش‌آموزان رشته تجربی و داوطلبان کنکور این رشته تهیه شده است.