در این مجموعه تمامی مباحث گراف و نظریه اعداد (فصل ۱ و ۲ ریاضیات گسسته) توسط استاد کارگر تدریس شده است و همچنین شامل حل تست کنکورهای سراسری به صورت طبقه بندی شده از این مبحث ویژه داوطلبان کنکور رشته ریاضی می‌باشد.

محصول کد ۱۸۵ پرواز در قالب ۱۳ جلسه تدریس، ۷ دی وی دی (۱۲ ساعت آموزش) ارائه شده است.