مبحث الکتریسیته ساکن در فصل۱ سال سوم تجربی و فصل۲ سال سوم ریاضی مطرح می‌شود که از مجموع سؤالات فیزیک، ۲تست در کنکور تجربی و ۲-۳ تست در کنکور ریاضی به آن اختصاص یافته است. در این مجموعه‌ی پرواز تمامی مفاهیم قانون کلون، میدان الکتریکی، بار الکتریکی، انرژی پتانسیل الکتریکی خازن و ظرفیت خازن با ۸ ساعت آموزش و در ۷ لوح فشرده آموزشی توسط استاد هومن باستی تدریس شده است.