فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010
نام رشتهبودجه بندینام رشتهبودجه بندی
رشته مهندسی برقمشاهده صفحهرشته مهندسی شهرسازیمشاهده صفحه
رشته مهندسی شیمیمشاهده صفحهرشته مهندسی صنایعمشاهده صفحه
رشته مهندسی عمرانمشاهده صفحهرشته مهندسی کامپیوترمشاهده صفحه
رشته مهندسی کشاورزیمشاهده صفحهرشته مهندسی مکانیکمشاهده صفحه
رشته مهندسی موادمشاهده صفحهمجموعه آمارمشاهده صفحه
مجموعه روانشناسیمشاهده صفحهمجموعه ریاضیمشاهده صفحه
مجموعه شیمیمشاهده صفحهمجموعه علوم تربیتی 1مشاهده صفحه
مجموعه علوم تربیتی 2مشاهده صفحهمجموعه فیزیکمشاهده صفحه
مجموعه مدیریتمشاهده صفحهمهندسی صنایعمشاهده صفحه
رشته اقتصادمشاهده صفحهرشته حسابداریمشاهده صفحه
رشته زبان و ادبیات انگلیسیمشاهده صفحهرشته علوم و صنایع غذاییمشاهده صفحه
رشته فناوری اطلاعاتمشاهده صفحهرشته مترجمی زبان انگلیسیمشاهده صفحه
رشته مدیریت اجراییمشاهده صفحهرشته معماریمشاهده صفحه