فروشگاه اینترنتی پرواز 09128501125 / 02122691010
بودجه‌بندی مبحثی دروس کنکور رشته انسانی

بودجه‌بندی مبحثی دروس کنکور رشته انسانی

نام درسبودجه‌بندی سوال‌های کنکوربودجه بندی مبحثی هر درس ادبیات 25آرایه 3لغت 3دیکته 2تاریخ‌ادبیات 3زبان‌فارسی 5قرابت 9 عربی25ترجمه 5مفهوم 1تعریب 2درک‌مطلب 4حرکت‌گذاری...
ادامه مطلب...
بودجه‌بندی دروس عمومی و تخصصی کنکور رشته‌ی انسانی از سال۹۱تا۹۶

بودجه‌بندی دروس عمومی و تخصصی کنکور رشته‌ی انسانی از سال۹۱تا۹۶

بودجه بندی دروس رشته انسانی از سال ۹۱ تا ۹۶ ریاضی انسانی ریاضی سال اول نام مبحث کنکور۹۱ کنکور۹۲ کنکور۹۳ کنکور۹۴ کنکور۹۵ کنکور۹۶ اعداد و نمادها ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ مجموعه ها ۱ ۱...
ادامه مطلب...
تعداد سؤالات و زمان پاسخگویی برای رشته علوم انسانی

تعداد سؤالات و زمان پاسخگویی برای رشته علوم انسانی

تعداد سؤالات و زمان پاسخگویی     دروس عمومی عنوان درس تعداد سوال زمان پاسخگویی زبان و ادبیات فارسی ۲۵ ۱۸ عربی ۲۵ ۲۰ دین و زندگی ۲۵ ۱۷ زبان انگلیسی ۲۵ ۲۰ جمع...
ادامه مطلب...