۰۲۱-۲۲۶۹۱۰۱۰ مرکز مشاوره پرواز / پشتیبانی فروشگاه اینترنتی: ۰۹۱۲۸۵۰۱۱۲۵
انتخاب صفحه
مهندسی صنایع – سیستم

مهندسی صنایع – سیستم

                                                            مهندسی صنایع – سیستم مهندسي سيستم هاي اقتصادي اجتماعي و سيستم هاي بهره وري زبان عمومي و تخصصي سراسری ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری 1 وازگان اسم 4 4 4 4 4 20 13% 2 واژگان فعل 3 […]

ادامه مطلب...
مجموعه مدیریت

مجموعه مدیریت

                                                                        مجموعه مدیریت مجموعه مديريت اقتصاد خرد و كلان سراسری ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری 1 عرضه،تقاضا،تعادل 1 1 0 2 3 7 5% 2 كشش 1 5 3 3 2 14 9% 3 رفتار مصرف كننده 4 2 […]

ادامه مطلب...
مجموعه فیزیک

مجموعه فیزیک

                                                                    مجموعه فیزیک مجموعه فيزيك زبان عمومي و تخصصي سراسری ردیف سر فصل مباحث 88 نسبت از کل سراسری 1 زمان ها 0 0% 2 الگوهای فعل 0 0% 3 شبه جمله اسمی 0 0% 4 اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش 0 0% 5 شکل کلمه 0 0% 6 مطابقت فاعل با فعل […]

ادامه مطلب...
مجموعه علوم تربیتی 2

مجموعه علوم تربیتی 2

                                                                  مجموعه علوم تربیتی 2 علوم تربيتي 2 زبان عمومي و تخصصي سراسری ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل سراسری سراسری 1 زمان ها 0 1 1 2% 2 الگوهای فعل 1 2 3 5% 3 شبه جمله اسمی 1 2 3 5% 4 اسامی قابل شمارش و […]

ادامه مطلب...
مجموعه علوم تربیتی 1

مجموعه علوم تربیتی 1

                                                               مجموعه علوم تربیتی 1                                                                      علوم تربيتي 1 زبان عمومي و تخصصي سراسری ردیف سر فصل مباحث 86 87 88 مجموع 3 سال سراسری نسبت از کل سراسری سراسری سراسری 1 زمان ها 1 0 1 2 2% 2 الگوهای فعل 0 1 2 3 3% 3 شبه جمله اسمی 2 1 2 5 […]

ادامه مطلب...
مجموعه شیمی

مجموعه شیمی

                                                                   مجموعه شیمی بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد مجموعه شيمي زبان عمومي و تخصصي سراسری ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری 1 گرامر 5 5 5 5 5 25 17% 2 لغت 10 10 10 […]

ادامه مطلب...
مجموعه ریاضی

مجموعه ریاضی

                                                                      مجموعه ریاضی مجموعه رياضي زبان عمومي و تخصصي سراسری ردیف سر فصل مباحث 85 86 87 88 مجموع 4 سال سراسری نسبت از کل سراسری سراسری سراسری سراسری 1 Vocabulary 10 10 10 10 40 33% 2 Grammar 5 5 5 5 20 17% 3 درك مطلب 15 15 15 15 […]

ادامه مطلب...
مجموعه روانشناسی

مجموعه روانشناسی

                                                                  مجموعه روانشناسی مجموعه روانشناسي آمار و روش تحقيق سراسری ردیف سر فصل مباحث 1384 1385 1386 1387 1388 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری 1 تنظيم جدول توزيع فراواني انواع حدود، انواع فراواني 0 0 0 0 0 0 0% 2 تعريف و تشخيص مقياسها 1 2 0 […]

ادامه مطلب...
مجموعه آمار

مجموعه آمار

                                                                                    مجموعه آمار مجموعه آمار زبان عمومي و تخصصي سراسری ردیف سر فصل مباحث 86 87 88 مجموع 3 سال سراسری نسبت از کل سراسری سراسری سراسری 1 Vocabulary 10 10 10 30 33% 2 Grammar 5 5 5 15 17% 3 درك مطلب 15 15 15 45 50% جمع 30 30 […]

ادامه مطلب...
رشته مهندسی مواد

رشته مهندسی مواد

                                                                    رشته مهندسی مواد مهندسی مواد زبان عمومي و تخصصي سراسری ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل سراسری سراسری 1 زمان ها 0 0 0 0% 2 الگوهای فعل 0 0 0 0% 3 شبه جمله اسم، صفت، قيد 1 3 4 7% 4 اسامی قابل […]

ادامه مطلب...
رشته مهندسی مکانیک

رشته مهندسی مکانیک

                                                             رشته مهندسی مکانیک مهندسی مکانیک زبان عمومي و تخصصي سراسری ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری 1 لغت 3 7 10 10 10 40 27% 2 گرامر 7 3 5 5 0 20 13% 3 Cloze […]

ادامه مطلب...
رشته مهندسی کشاورزی – زراعت

رشته مهندسی کشاورزی – زراعت

                                                           رشته مهندسی کشاورزی – زراعت موسسه بودجه بندی سوالات کنکور کارشناسی ارشد مهندسي كشاورزي-گرايش زراعت زبان عمومي و تخصصي  سراسری ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل  سراسری  سراسری  سراسری  سراسری  سراسری 1 لغت 3 7 10 10 10 40 27% 2 گرامر 7 3 […]

ادامه مطلب...
رشته مهندسی کامپیوتر

رشته مهندسی کامپیوتر

                                                               رشته مهندسی کامپیوتر مهندسي کامپیوتر زبان عمومي و تخصصي سراسری ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری 1 زمان ها 0 0 1 0 0 1 1% 2 الگوهای فعل 0 0 1 0 1 2 […]

ادامه مطلب...
رشته مهندسی عمران

رشته مهندسی عمران

                                                        رشته مهندسی عمران مهندسی عمران زبان عمومي و تخصصي سراسری ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری 1 لغت 12 8 10 15 10 55 42% 2 گرامر 0 0 5 5 5 15 12% 3 […]

ادامه مطلب...
رشته مهندسی صنایع

رشته مهندسی صنایع

                                                                 رشته مهندسی صنایع مهندسي صنايع زبان عمومي و تخصصي سراسری ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری 1 واژگان (فعل) 6 4 4 4 4 22 15% 2 واژگان (اسم) 9 6 8 5 9 37 25% 3 […]

ادامه مطلب...
رشته مهندسی شیمی

رشته مهندسی شیمی

                                                          رشته مهندسی شیمی مهندسي شيمي زبان عمومي و تخصصي سراسری ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری 1 لغت 0 0 10 10 10 30 23% 2 گرامر 0 0 0 0 0 0 0% 3 Cloze Test 0 0 […]

ادامه مطلب...
رشته مهندسی شهرسازی

رشته مهندسی شهرسازی

                                       رشته مهندسی شهرسازی – برنامه ریزی شهری و منطقه ای مهندسي شهرسازي- برنامه ريزي شهري و منطقه اي زبان عمومي و تخصصي سراسری ردیف سر فصل مباحث 85 86 87 88 مجموع 4 سال سراسری نسبت از کل سراسری سراسری سراسری سراسری 1 وازگان اسم 2 4 2 4 12 10% 2 واژگان فعل […]

ادامه مطلب...
رشته مهندسی برق

رشته مهندسی برق

                                                                   رشته مهندسی برق مهندسي برق زبان عمومی و تخصصی سراسری ردیف سر فصل مباحث سال سال سال سال سال مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل 84 85 86 87 88 1 لغت 0 0 10 10 10 30 21% 2 گرامر 0 0 5 5 5 15 11% 3 درک مطلب 25 25 […]

ادامه مطلب...
رشته معماری

رشته معماری

                                                                      رشته معماری معماري زبان عمومي و تخصصي سراسری ردیف سر فصل مباحث 87 88 مجموع2 سال سراسری نسبت از کل سراسری سراسری 1 Vocabulary and Grammar 25 20 45 75% 2 Cloze Test 0 5 5 8% 3 Reading Comprehension 5 5 10 17% جمع 30 30 60 100% دروس فني ساختمان سراسری ردیف […]

ادامه مطلب...
رشته مدیریت اجرایی

رشته مدیریت اجرایی

                                                                  رشته مدیریت اجرایی مجموعه مدیریت اجرایی زبان عمومي و تخصصي سراسری ردیف سر فصل مباحث 85 86 87 88 مجموع 4 سال سراسری نسبت از کل سراسری سراسری سراسری سراسری 1 زمان ها 4 2 1 1 8 7% 2 الگوهای فعل 1 0 0 1 2 2% 3 شبه جمله اسمی 0 0 […]

ادامه مطلب...
رشته مترجمی زبان انگلیسی

رشته مترجمی زبان انگلیسی

                                                       رشته مترجمی زبان انگلیسی رشته: مترجمي زبان انگليسي درس: زبان عمومی سراسری ردیف مبحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل سراسری سراسری 1 Grammar 16 10 26 22% 2 Vocabulary 14 20 34 28% 3 Cloze Test 10 10 20 17% 4 Reading Comperhension 20 20 40 33% جمع 60 60 […]

ادامه مطلب...
رشته فناوری اطلاعات

رشته فناوری اطلاعات

                                                             رشته فناوری اطلاعات مهندسي فناوری اطلاعات زبان عمومي و تخصصي سراسری ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری 1 زمان ها 1 0 0 0 0 1 1% 2 الگوهای فعل 3 5 2 1 2 13 9% 3 شبه […]

ادامه مطلب...
رشته علوم و صنایع غذایی

رشته علوم و صنایع غذایی

                                                     رشته علوم و صنایع غذایی علوم و صنايع غذايي زبان عمومي و تخصصي سراسری ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری 1 زمانها 1 0 2 1 1 5 3% 2 وارونگي و ساختار موازي 0 0 0 0 0 […]

ادامه مطلب...
رشته زبان و ادبیات انگلیسی

رشته زبان و ادبیات انگلیسی

                                                               رشته زبان و ادبیات انگلیسی زبان و ادبیات انگلیسی درس: زبان عمومی سراسری ردیف مبحث 87 88 مجموع 2 سال سراسری نسبت از کل سراسری سراسری 1 Grammar 16 10 26 22% 2 Vocabulary 14 20 34 28% 3 Cloze Test 10 10 20 17% 4 Reading Comperhension 20 20 40 33% جمع 60 […]

ادامه مطلب...
رشته اقتصاد

رشته اقتصاد

رشته اقتصاد علوم  اقتصادي زبان عمومي و تخصصي سراسری ردیف سر فصل مباحث 84 85 86 87 88 مجموع 5 سال سراسری نسبت از کل سراسری سراسری سراسری سراسری سراسری 1 واژگان vocabulary 10 10 10 10 10 50 33% 2 گرامر 5 5 5 5 5 25 17% 3 درك مطلب 15 15 15 […]

ادامه مطلب...